Engelsk for begyndere

Opstart efter d. 18 Februar 2020

Undervisning  i engelsk

Tirsdag kl. 13.00 - 15.00 
Frivillig:Holger Clemmen Andersen
Tilmelding: clemmen48@yahoo.com
Lokale: AktivitetsCenter Skjern i Minikrea, Nygade 48, 6900 Skjern