Glæden ved Gospel – Seniorkor

Vi begynder torsdag d.3/9 og man er velkommen til et par gratis prøvegange inden man bestemmer sig endeligt for at være med.

Der er ingen optagelsesprøve - alle der er 60+ eller førtidspensionister og har købt medlemskort til et af kommunens 5 centre er velkommen!

Vi øver hver torsdag kl. 11-12 på AktivitetsCenter Skjern - Nygade 48.

Korleder: Mary Adrienne Madsen
Tilmelding sker på mail: Maryadrienne37[mail]gmail.com