Ansøgning om daghjemsplads

Ansøgning om daghjemsplads

Ansøgning om daghjemsplads skal ske gennem kommunens myndighedsafdeling på tlf. 99 74 24 24 imellem kl. 8.00 - 9.00 på hverdage.

Du kan læse om myndighedsafdelingen ved at klikke på denne linje.

Hvem kan benytte 1. Sal, Speciale daghjem

Borgere i Ringkøbing – Skjern Kommune, der har behov for aktiviteter i et socialt fællesskab. Tildeling af en plads på 1. sal sker efter en faglig i individuel vurdering af Sundhed og Omsorgs myndighedsafdeling tlf. 99 74 24 24 www.rksk.dk. Myndighedsafdelingen afgør også, om du har mulighed for at blive visiteret til middagsmad.

Du kan læse om myndighedsafdelingen ved at klikke på denne linje.