Pårørende

Samarbejde med pårørende

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med pårørende. 
Inden opstart i daghjemmet tilbyder vi en samtale enten i hjemmet, i daghjemmet eller telefonisk, hvor gensidige forventninger til opholdet i daghjemmet kan blive afstemt.
Du er altid velkommen til at komme på besøg i daghjemmet og der er også mulighed for at ringe eller maile til os.
Vi vil gerne, at der foregår en løbende dialog om, hvordan det går, så vi sikrer os, at borgerens ønsker og behov tilgodeses bedst muligt.
Flere gange om året udsendes der et nyhedsbrev, hvor vi informerer fra daghjemmet. Der er mulighed for, at nyhedsbrevet også kan sendes pr. mail, hvis dette ønskes. Mailadresse kan oplyses til personalet. 

Læs mere om pårørende ved at klikke på denne linje.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med pårørende, der altid er velkomne til at komme på besøg på 1. sal. Der er også mulighed for at ringe eller maile.

Ved arrangementer så som sommerhygge og julehygge er pårørende altid velkommen til at deltage.

Flere gange årligt udsendes nyhedsbrev, hvor vi informerer fra 1. sal. Der er mulighed for, at nyhedsbrevet også kan gives til pårørende pr. E-mail, hvis dette ønskes.