Nyheder 

Her kan du læse sidste nyt fra AktivitetsCenter Skjern.
Klik på den ønskede rubrik og læs mere.

Korleder, er det dig?

Vi har sangstemmerne, men mangler en korleder. 

Kunne du tænke dig at styre dit eget kor med os som tovholder, så kontakt os på 99 74 10 51, og spørg efter Heidi.

Søndag d. 7. september 2014: Skjern Seniorcenter stod under vand og er dermed lukket på Anlægsvej. Her kan du se tilbage på hvad der skete.

Tirsdag d. 14. juni 2016: 

Byrådet har besluttet følgende:

Ringkøbing-Skjern Kommune placerer det fremtidige Skjern Seniorcenter på slagterigrunden (Nygade 48, Skjern), og kommunen køber et nyistandsat seniorcenter af de nuværende ejere for 18,2 mio. kr. ekskl. moms samt afsætter en pulje på 0,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer eller tilføjelser, som kan frigives af udvalgsformanden.

Der bliver nu nedsat et byggeudvalg hvor bl..a. formand for brugerrådet Gudrun Skovgaard, brugerrådsmedlem Benny Dueholm og leder Janne Nielsen deltager.

I øjeblikket bliver der afholdt møde med alle holdene på Skjern Seniorcenter, hvor det er muligt at komme med ønsker til lokalerne. 

Torsdag d. 28. januar 2016:

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, at der arbejdes videre med slagterigrunden som første prioritet og at administrationen indleder forhandlingerne. 

Onsdag d. 25. november 2015 

I dag har Social og Sundhedsudvalget behandlet punktet om fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. Det fremgår af referatet at: "Social- og Sundhedsudvalget ønsker at arbejde videre med 2 forslag, som er slagterigrunden og vandværksgrunden (Engtoften), hvor første prioriteten er slagterigrunden og anden prioritet er vandværksgrunden(Engtoften)".

Onsdag d. 30. september 2015

I dag har social og sundhedsudvalget behandlet punktet om en fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. Som det fremgår af referatet ønsker udvalget, at undersøge mulighederne nærmere. 

Mandag d. 10. august 2015

Vi holder lukket denne dag, da gulvet bliver slebet af i "den gamle biograf". 

Torsdag d. 2. juli 2015

I dag har Social og sundhedsudvalget bedt brugerrådet, ældrerådet og handicaprådet om et høringssvar på en fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. 

I løbet af sommeren vil Brugerrådet i den forbindelse tale med brugerne om deres holdning til spørgsmålet. Ud over et skriftligt høringssvar er repræsentanter fra de tre råd inviteret til et dialog møde med Social og sundhedsudvalget i august. 

Mandag d. 1. juni 2015:

Vi arbejder på at sætte "den gamle biograf" lidt i stand, så vi også har mulighed for at bruge det til aktiviteter. Vi håber det er klar til åbent hus i august. De hold der bliver plads til vil få besked i løbet af juni.

Desuden har vi fået lov til at leje "torve" lokalet ud (den del af det gamle fitnesscenter) til foreninger for ældre. Dette kan kun ske udenfor Skjern Seniorcenters åbningstider. Læs mere under fanen "Om centeret". Klik på "faciliteter". 

I løbet af denne uge, vil der blive sendt brev ud til de foreninger vi har adresser på.

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Janne Nielsen på 9974 1002

Tirsdag d. 5. maj 2015: 

Vi har i dag forlænget den midlertidige lejeaftalen på Holger Danskes Plads 4, 1 sal.

Mandag d. 16. marts 2015:

Alle brugere af Skjern Seniorcenter inviteres hermed til informations møde med Social og Sundheds udvalgsformanden Karsten Sørensen og Fagchef for Sundhed og Omsorg John Christensen tirsdag d. 31. marts kl. 14 - 15 på Skjern Seniorcenter, Holger Danskesplads 4.

Tirsdag d. 3. februar 2015:

Nu er de sidste trænings redskaber kommer hjem. Der er mulighed for at benytte motionscykler, løbebånd, arm og ben træner. 

Torsdag d. 29. januar 2015:

Social og Sundhedsudvalget besluttede i går, at udsætte sagen, med henblik på at få en afklaring fra Teknisk udvalg omkring konsekvenserne af nuværende og kommende vejrsituationer. 

Dermed er det ikke i øjeblikket muligt at sætte en tidshorisont, i forhold til hvornår der er en afklaring for Skjern Seniorcenter.

Mandag d. 26. januar 2015:

Onsdag d. 28. januar 2015 har Social og Sundhedsudvalget følgende sag på dagsorden: Overvejeler om forebyggende tiltag for oversvømmelse af Skjern Seniorcenter og Ældre centeret Enghaven.

Mandag d. 29. december 2014:

Hjemmesiden er nu opdateret og du kan se, hvor dit hold holder til i foråret 2015. .

Vær opmærksom på at motionsredskaberne først bliver leveret sidst i januar. Vi har kun bestilt nogle få redskaber på nuværende tidspunkt.

Til alle frivillige foreninger, der plejer at leje lokaler på Skjern Seniorcenter. Vi har desværre ikke mulighed for at leje lokaler ud til jer, før vi åbner i egne lokaler igen. Der er i øjeblikket ingen tidsplan lagt.

Ved spørgsmål kontakt Janne Nielsen 99 74 10 02

Onsdag d. 10. december 2014:

Vi er i fuld gang med at indrette lokalerne på Holger Danskesplads 4, 1 sal tv. Vi indretter med brugte møbler - men har også bestilt hvilestole og nogle få træningsredskaber. De vil blive leveret i løbet af januar.

Vi åbner dørene mandag d. 5. januar 2015 kl. 8.

Alle de frivillige der er tilknyttet Skjern Seniorcenter er inviteret til et orienterings møde d. 17. december kl. 13.30 - 15.

Efter d. 17 december bliver hjemmesiden opdateret og du vil kunne se, hvor dit hold skal mødes i det nye år.

Til orientering er sagen vedr. Skjern Seniorcenters fremtid flyttet til social og sundhedsudvalgsmødet i januar.

Onsdag d. 12. november 2014:

Midlertidige lokaler:

Vi arbejder på at finde en anden løsning på midlertidige lokaler. Vi vil gerne have plads til at samle daghjem og en del af de åbne tilbud i samme hus. Vi er ved at lave aftale om brug af "center salen" i Skjern Centret. Vi arbejder på, at det vil kunne stå klar pr. 5. januar 2015.

Lokalerne giver dog ikke mulighed for, at vi kan lave glasværksted og træværksted.

Personalet og brugerrådet vil orientere jer løbende, men I er stadig velkommen til at ringe til Janne Nielsen, leder Aktivitet Syd. Telefon 99 74 10 02

Skjern Seniorcenter, Anlægsvej 19, Skjern:

Inden for kort tid, vil der bliver lavet en lille forhøjning på vores dige ved Skjern Seniorcenter. Diget vil blive forlænget hen over indgangen til den lille parkeringsplads. Dette kun for at kunne holde kraftig regn væk fra Skjern Seniorcenter. Det er dermed ikke en permanent løsning.

Torsdag d. 30. oktober 2014:

Social og Sundhedsudvalget besluttede sig for at afvente analysen. Der afholdes møde i udvalget igen d. 17. december 2014, hvor sagen vil være på dagsorden igen.

Tirsdag d. 28. oktober 2014:

I morgen er sagen vedrørende Skjern Seniorcenter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden. Her vil det blive besluttet, om vi skal afvente en analyse af hvordan man evt. kan sikre Skjern Seniorcenter mod oversvømmelser fra Kirkeåen. Du kan læse sagen  ved at klikke her.

Mandag d. 6. oktober 2014:

Skadeservice firmaet er færdige med at tømme Skjern Seniorcenter.

Jeg har fået en del henvendelser fra brugere af Skjern Seniorcenter der er bekymret over, hvad der skal ske med alle vores ting.

Jeg kan fortælle, at alt der ikke er beskadiget, bliver opbevaret på lager. Desuden bliver alt det, der kan betale sig at rense, og som ikke har taget skade af at stå i kloak vandet, renset og opbevaret på lager.

Det er det professionelle firma der har vurderet, hvad der kan bevares.

Så det er ikke alt der er kasseret - men en meget meget stor del af vores ting er ødelagte efter vandskaden.

Tirsdag d. 23. september 2014:

Frivilligfesten er flyttet til Seniorgården i Tarm. Hvis du har tilmeldt dig til Skjern før vandskaden, har vi brug for at modtage din tilmelding igen.

Hvis du er behov for kørsel, kan du blive skrevet op ved personalet.

Fredag d. 20. september 2014:

Nu er lokalerne på Skjern Seniorcenter helt tomme. Nu skal gulv og tapet tages af og affugtningen fortsætter.

Næsten alle hold er placeret i andre lokaler - se under aktiviteter. Vi arbejder fortsat på, at finde lokaler til de sidste hold.

Daghjemmet er på Bredgade 49, 1 sal (hjemmeplejens kantine).

Vi har haft en god uge på Bredgade på trods af for lidt plads. Desuden er hvile mulighederne dårlige, og derfor er der flere daghjemsbrugere, der har kortere dage i daghjemmet end vanligt.

Andre brugere af Skjern Seniorcenter er velkommen til at komme forbi.

Ved spørgsmål ring til Janne Nielsen 99 74 10 02 eller personalet på 99 74 10 51

Mandag d-. 15. september 2014:

Vi er klar til at tage imod daghjemsbrugerne på Bredgade 49, 1 sal i morgen. Andre brugere af Skjern Seniorcenter er også velkommen til at kikke forbi i løbet af ugen.

Der er også mulighed for, at ringe til Janne Nielsen på 99 74 10 02 eller til personalet på 99 74 10 51.

Torsdag d. 11. september 2014:

Skadeservice firmaet arbejder stadig på at tømme Skjern Seniorcenter. Herefter skal gulvbelægningen og tapet tages af, og der skal sættes flere affugtere op.

Daghjem:

Daghjemmet er lukket mandag d. 15. september. Herefter åbner vi daghjemmet på Bredgade 49, 1 sal (ovenover Fakta). Vi har fået lov til, at benytte hjemmeplejens kantine som daghjem.

Åbne tilbud

Vi arbejder på, at finde lokaler til så mange aktiviteter som overhovedet muligt. Når der er lavet aftale om lokaler med den frivillig, bliver det skrevet ind under den enkelte aktivitet.

Klik på din aktivitet og se oplysninger om lokale og forplejning.

Søndagscafen:

Holder til i Enghavens cafeteria. Første gang søndag d. 21. september.

Mandag d. 8. september 2014:

Adgang forbudt.

Alt vandet er nu fjernet fra Skjern Seniorcenter og skadeservice firmaet er i gang med at arbejde.

Alt bliver registeret og fjernet.

Da der har stået kloark vand i hele huset er der forbundet med smittefare, at være i centeret. Derfor er der adgang forbudt for andre end personale, der skal arbejde med skaderne.

Vi siger mange tak til jer der allerede har tilbudt jeres hjælp, og vi vil rigtig gerne have det tilgode.

Privat genstande i aktivitetscentret skal dækkes af privat forsikring.

Fællesspisning på torsdag er aflyst. Gem din billet. Vi arrangerer en fællesspisning på et andet tidspunkt.

Søndag d. 7. september 2014:

Søndagscafén er aflyst i dag.

Aktiviteter og arrangementer er aflyst, ind til anden besked er givet.

Daghjemmet er lukket mandag. Herefter vil daghjemmet være åbnet og holde til på Enghaven i den første uge.

Åbningstiderne vil være:

Mandag kl 9 - 15.30

Tirsdag kl. 9 - 13

Onsdag kl. 9- 13

Torsdag kl. 9  - 15.30

Fredag kl. 9 - 11.30

Undervisningen vedr. Ensomme Ældre vil blive afholdt på Seniorgården, Torvegade 20, 6880 Tarm kl. 14 - 17.

Vedr. foreninger der har booket lokaler på Skjern Seniorcenter: Det kan i visse tilfælde være muligt, at låne lokale på Seniorgården. Kontakt Janne Nielsen på 29616544.

r.