Brugerråd

Brugerrådet er frivillige der er valgt af husets medlemmer.

At være talerør for samtlige brugere af AktivitetsCenter Skjern, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at stedets funktioner udnyttes bedst muligt.

Formand

Birgit Jensen
Mobil 2722 1245


 
Næstformand

​Benny Dueholm

 

 

 


Else Jørgensen

 

 

 


 


Lillian Sørensen

 

 

  

Anne Grethe Larsen


Kjeld Madsen

 


  

Karen Ladekjær

 

 


Suppleanter:

Yelva Nielsen

 

 
 

Svend Nissen Hansen

 

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 14

Du kan læse referatet ved at klikke på denne linje. 

Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i januar måned.
Generalforsamlingen er for medlemmer af huset eller borgere der er visiteret til daghjem.
Stemmeret har alle fremmødte borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Valgbar er AktivitetsCenter Skjerns borgere, der enten har medlemskort eller er visitret til daghjem.
Forslag til brugerrådsmedlemmer stilles mundtligt på generalforsamlingen.
Dagsorden i følge vedtægter.
Hvis du vil læse vedtægterne, kan du klikke på denne linje.

Brugerrådet konstituerer sig på det først kommende brugerrådsmøde.