Brugerråd og frivillige

De frivilliges indsats er væsentlig og hel uundværlig på vores aktivitetscenter.
De frivilliges indsats kan f.eks. være at undervise de forskellige aktivitets hold, hjælpe med at lave kaffe og vaske op. Brugerrådet er frivillige der er valgt af husets medlemmer.

At være talerør for samtlige brugere af AktivitetsCenter Skjern, samt at medvirke til at udbyde aktiviteter efter brugernes ønsker.
Brugerrådet skal gennem samarbejde med ledelsen og medarbejderne medvirke til, at stedets funktioner udnyttes bedst muligt.

Formand

Birgit Jensen
Mobil 2722 1245


 
Næstformand

​Benny Dueholm

 

 

 


Else Jørgensen

 

 

 


 


Lillian Sørensen

 

 

  

Anne Grethe Larsen


Kjeld Madsen

 


  

Karen Ladekjær

 

 


Suppleanter:

Yelva Nielsen

 

 
 

Svend Nissen Hansen

 

 

 

Brugerrådet afholder møde 1 gang om måneden.

Referaterne kan læses ved at klikke på den ønskede linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet. 

2019: 

Referat d. 10. januar 2019
Referat d. 21. februar 2019
Referat d. 28. marts 2019
Referat d. 26. april 2019
Referat d. 23. maj 2019
Referat d. 8. august 2019

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 14

Du kan læse referatet ved at klikke på denne linje. 

Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt i januar måned.
Generalforsamlingen er for medlemmer af huset eller borgere der er visiteret til daghjem.
Stemmeret har alle fremmødte borgere, der enten har medlemskort eller er visiteret til daghjem.
Valgbar er AktivitetsCenter Skjerns borgere, der enten har medlemskort eller er visitret til daghjem.
Forslag til brugerrådsmedlemmer stilles mundtligt på generalforsamlingen.
Dagsorden i følge vedtægter.
Hvis du vil læse vedtægterne, kan du klikke på denne linje.

Brugerrådet konstituerer sig på det først kommende brugerrådsmøde.

 

På AktivitetsCenter Skjern er der i øjeblikket 85 frivillige. 

De frivilliges indsats og opgaver bliver aftalt i samarbejde med personalet, og ud fra de frivilliges egne ønsker og interesser. 
Det frivillige arbejde erstatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver.

Hvis du kunne tænke dig at yde en frivillig indsats på AktivitetsCenter Skjern, kan du henvende dig til personalet eller brugerrådet.Ved at klikke på denne linje kan du åbne pjecen og læse mere om dét at være frivillig på aktivitetscentrene. 

En gang om året bliver der afholdt en fest for jer, der er frivillige på AktivitetsCenter Skjern og Seniorgården i Tarm.
I 2019 afholdes frivilligfesten torsdag d. 31. oktober.
Der sendes en invitation ud til jer hver især. 

Personalet glæder sig til at varte jer op og sige tak for jeres indsats