Lokale udlån

Foreninger og klubber har mulighed for at låne lokalerne "Torvet", Sal 1, Sal 2, Madværkstedet og Café køkken efter AktivitetsCenter Skjerns lukketid.
Klik på den ønskede rubrik for at læse mere.

Lokaler på AktivitetsCenter Skjern kan udlånes til nævnte grupper, efter følgende prioritering:

Foreninger og klubber, hvis formål retter sig mod pensionister eller borgere over 60 år eller hvis arrangementet henvender sig til pensionister og borgere over 60 år.
Frivillige, foreninger eller netværk inden for det social og sundhedsmæssige område.

Det er ikke muligt, at benytte lokalerne til private formål.

Ved at klikke på billederne bliver de større.

Torvet

Torvet

Det er et stort fællesrum. Hvor der er projektor, mikrofon- og cd-anlæg. Der er stole og borde, med plads til 50, porcelæn til 50. Et klaver (må ikke flyttes) ​

Sal 1

Sal 1

I depotet i sal 1 er der stole og borde opmagasineret, de skal stilles på plads igen.

 

 

Sal 2

Sal 2

Der er en skillevæg der kører i skinne så man kan dele salen i to. To mikrofonanlæg, en i hver ende, de kan kobles sammen. Mulighed for projektor tilslutning i sal 1 og 2, mulighed for sammen kobling. Der er plads til 120 personer tilsammen i begge rum, service til 120. Anretterrum

Anretterrum

I forbindelse med sal 2 er der et anretterrum, med køleskab.

 


 

Madværksted

MadVærkstedet

Der er service til 25 personer, to ovne, en opvaskemaskine, et komfur, et køleskab, alt udstyr til bagning og madlavning. Der er en skærm med mulighed for opkobling til egen computer. Et anlæg til cd og radio. Samt spiseplads. Madværkstedet

 
 
 
 
 

CaféKøkken

CaféKøkken

Service til 40 personer, en industri ovn, industriopvaskemaskine, en kaffeautomat (der bruges købte poletter eller mønter). 

  

Opvask

 

Opvask

 

 

Kaffeautomat

Kaffeautomat

Kaffeautomaten giver ikke penge tilbage. Der kan bruges mønter og købte poletter.

 

 

 

 

 

​Adgangs muligheder og toiletforhold
Det er muligt at komme omkring i kørestol i hele centret. 

Teleslynge
Der er mulighed for at låne teleslynge. 

Der er gratis WI-FI i hele huset

Ansøgningsfrist er d. 1. oktober 2019.
Her ansøges om lokaler fra d. 1. januar 2020 - 31. december 2020. Der gives svar på ansøgningen senest 1. november 2019.
Det er muligt, at låne et lokale efter ansøgningsfristen, hvis det er ledig. Du kan kontakte personalet, for at høre, om de har en ledig plads til din forening. 

​Ansøgningsskema for 2019 kan udskrives her. Klik på denne linje.

Ansøgningsskema for 2020 kan udskrives her. Klik på denne linje

Gebyr for lån af lokaler

Lokalerne stilles til rådighed med el, varme, rengøring og det udstyr der forefindes.
Gebyr for lån af lokaler:

Torvet:                    30 kr. pr. time
Sal 1:                      30 kr. pr. time
Sal 2:                      30 kr. pr. time
Sal 1 og 2 :              50 kr. pr. time
MadVærkstedet:       30 kr. pr. time
Café køkken:            Benytte gratis leje af øvrige lokaler.                                       Deles med de foreninger der er i huset.

Hvis det på forhånd er aftalt, kan køkkenfaciliteter samt service benyttes.
Gebyret betales kvartalsvis via CVR nummer, cpr nummer eller kontant.

Nøglen til huset kan afhentes 1—2 hverdage før arrangementet og skal afleveres umiddelbart efter lån.

Den enkelte forening er forpligtet til at framelde timer, som der af en eller anden grund ikke gøres brug af. Frameldingen skal ske senest 1 uge før. Hvis timerne ikke er rettidig afmeldt, vil der blive opkrævet fuld gebyr for timerne.  

​Ordensregler for brug af AktivitetsCenter Skjerns lokaler.

Der påhviler alle brugerne af lokalerne et stort medansvar.  

Brug af lokalerne:

 • Alle lokaler er røgfrie.
 • Lokalerne forlades opryddet.
 • Borde og stole skal stilles på plads.
 • Bordene skal tørres af.
 • Gulvene skal fejes. 
 • Lysene skal slukkes.
 • Vinduer lukkes og dørene låses.
 • Alt hvad der lånes fra andre lokaler skal stilles tilbage igen.

​​Brug af køkken:

 • Hvis det på forhånd er aftalt, kan køkkenfaciliteter samt service benyttes.
 • Hvis opvaskemaskinen er fuld, tømmes den. Den sidste opvask sættes i gang inden man forlader køkkenet. Der må ikke så beskidt opvask i køkkenet efter brug.
 • Skraldespanden tømmes i affaldsskur ved cykelskuret på parkeringspladsen. 

​Det er vigtigt at ordensreglerne overholdes.